Facultatea de Mecanică
a devenit
Facultatea de Inginerie
al cărei site are adresa
http://www.ing.ugal.ro